Infrastructuur is een zeer breed begrip wat door zeer veel branches gebruikt wordt. Het doel van infrastructuur is echter voor al die branches hetzelfde, namelijk het gestructureerd vervoeren / transporteren van ……………… op de stippellijn kan dan per branche wat anders ingevuld worden.

Betekenis
Als wij het over infrastructuur hebben dan heeft dit de volgende omschrijving;
Binnen de ICT en telecom wordt het woord “infrastructuur” gebruikt voor de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en technische middelen die het (foto)elektrische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en routeren.

Componenten
De fysieke IT-infrastructuur wordt opgebouwd uit technische middelen die: “netwerk componenten” worden genoemd. In de praktijk vallen deze technische middelen in drie hoofdgroepen uiteen:

  • Passieve componenten (onder andere: netwerkkabel, connectoren en verdeelpanelen)
  • Niet intelligente actieve componenten (onder andere: hub, transceiver en repeater)
  • Intelligente actieve componenten (onder andere: switch, bridge, router en gateway)

Al deze technische middelen zijn werkzaam op de onderste drie lagen van het OSI Datacommunicatie referentiemodel [ link : http://nl.wikipedia.org/wiki/OSI-model ] , t.w. de Fysieke-, Datalink- en Netwerklaag.

Topologie
Ook is de fysieke netwerktopologie [ link : http://nl.wikipedia.org/wiki/Netwerktopologie ] van belang, die de onderlinge structuur tussen de infrastructuur-elementen beschrijft. Deze wordt op haar beurt weer bepaald door de combinatie van de fysieke verbindingen en de logische regelgeving, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke route die de informatie aflegt door de infrastructuur.