Glasvezel Buitenaf

Wie zijn de spelers en wat is hun rol?

Er bestaan zeer veel misverstanden over het glasvezelnetwerk dat momenteel wordt uitgerold, en wat de rol is van de bedrijven die hierin participeren.
Wij willen hier wat meer transparantie in creëren, mede doordat wij hier als bedrijf hinder door ondervinden. Veel deelnemers hebben de indruk dat wij het hele proces in handen hebben en tevens de opdrachtgever zijn. Dit is zeer zeker niet het geval.

Peelland is gestart als ambassadeur en later als partner. Dit was initieel om de 50% te halen en later natuurlijk ook om abonnementen te verkopen als partner zijnde. Wij hebben aanzienlijk wat klanten in het buitengebied die hier baat bij hebben en dat is de reden waarom wij ons hiervoor hebben ingezet. Dit is het uitgangspunt en zo zijn wij gestart. Ondertussen is onze rol wel iets veranderd maar dit beperkt zich tot het feit dat de regio wat groter is geworden.

Wij zijn in dit hele proces echter nog altijd de laatste schakel die geen enkele invloed heeft op het proces. Wij weten bij wie we moeten zijn als het mis loopt en wij kunnen initiëren maar daar houdt onze invloed al snel op. Beneden zullen wij toelichten hoe het proces en de keten in elkaar zit:

• Glasvezel Buitenaf : Zij zijn de partij die het initiatief heeft genomen en ook verantwoordelijk is voor de financiering en opdracht.

• Aannemers : De infrastructuur wordt door aannemers aangelegd zij zijn in fysieke zin de eerste schakel. Zij krijgen van Glasvezel Buitenaf de opdracht tot het aansluiten van een pand. De aannemer is ook de eerste schakel in het proces van opleveren. Als de aannemer de aansluiting niet gereed heeft gemeld kan in de verdere keten niemand iets doen. De keten wordt ook wel de leveringsstraat of gewoon weg de straat genoemd.

• Providers : hieronder vallen Delta, Cbizz, Weserve enz. enz.; Zij komen in actie als de aansluiting gereed gemeld is door de aannemer en glasvezel buitenaf. De Aannemer geeft een adres vrij in de straat. De provider claimt de aansluiting en de volgende stap in de keten wordt opgestart. Deze stap bestaat uit het koppelen in de wijkcentrale. De aansluiting wordt nu gekoppeld aan de juiste provider waardoor de diensten geleverd kunnen worden. In de straat meldt de provider de aansluiting gereed en geeft het signaal aan de partner om op te gaan leveren.

• Peelland Connect is een van die partners. Wij zijn dus de laatste schakel en komen bij de klant aansluiten en opleveren. Het komt dus voor dat wij bij de klant komen en ontdekken dat er in het proces een stap niet goed verlopen is en dit door de partijen niet is ontdekt. Houd er dan rekening mee dat wij de partij zijn die dit ontdekken maar hier niet verantwoordelijk voor zijn. Wat wij wel doen is zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost en dit doen wij door het probleem terug te melden naar de schakel waar het mis gaat. Tevens lichten wij provider in om deze ook op de hoogte te houden.

Alle schakels c.q. partijen boven ons in de keten verwijzen altijd naar de laatste schakel om informatie in te winnen. Dit is ook de afspraak. Begrijp wel dat wij niet meer dan ons best kunnen doen om problemen te verhelpen. Als wij zelf het probleem niet kunnen oplossen zijn wij altijd afhankelijk van derden.
Wij proberen hiermee niet de verantwoordelijkheid te verleggen. Sterker nog voor al onze klanten geld dat wij het aanspreekpunt zijn en blijven bij problemen.

Wij hopen echter dat iedereen begrijpt dat wij er alles aan doen om de problemen op te lossen maar hier niet verantwoordelijk voor kunnen worden gemaakt.

Peelland Connect kan en mag gezien worden als provider. Wij verkopen immers abonnementen.
Wij kopen deze abonnementen echter 1 op 1 in bij leveranciers. Het voordeel voor onze klanten is dat wij hun aanspreekpunt zijn en ook de service voor onze rekening nemen. Wij zijn natuurlijk een bedrijf dat primair aan andere bedrijven levert, vandaar dat wij ook alleen klanten met een zakelijk abonnement in ons portfolio hebben.

Samengevat : Peelland ICT voert geen graafwerkzaamheden uit, wij plaatsen geen wijkcentrales, wij koppelen ook geen netwerken aan elkaar en als laatste wij onderhouden en updaten de aangelegde infrastructuur ook niet. Peelland ICT komt bij hun klanten aansluiten en is het aanspreekpunt bij problemen en daar stopt onze verantwoording officieel. Dat wij voor onze klanten dat stapje extra zetten is onze keuze en reden waarom de klanten bij ons deze diensten afnemen.