Een bewakingscamera is een videocamera die beelden maakt met als belangrijkste doel criminaliteit te voorkomen. Andere belangrijke doelen zijn toegangscontrole en alarmverificatie. Twee secundaire doelen zijn het opsporen van strafbare feiten en het vastleggen van bewijsmateriaal voor rechtszaken.

 

Toepassingen
Bewakingscamera’s worden opgehangen op allerlei plaatsen waar criminaliteit en overlast kunnen voorkomen, zoals stations, vliegvelden, havens en (snel)wegen. Maar ook in en om gebouwen zoals banken, ministeries, winkels en winkelcentra, bedrijfspanden, hotels, parkeerterreinen, ziekenhuizen, scholen en dergelijke. De aanleiding om camera’s op te hangen is vaak tweeledig: enerzijds is het doel criminaliteit te voorkomen en – als dat niet lukt – beelden vast te leggen waarmee daders kunnen worden opgespoord en veroordeeld. Het komt steeds vaker voor dat camera’s worden gecombineerd met andere instrumenten. Zo zijn er camera’s met microfoons die geluid kunnen opnemen of realtime kunnen analyseren om bepaalde ‘incidenten’ (zoals vechtpartijen, brekend glas of iets dergelijks) te detecteren. Ook zijn er camera’s die worden uitgerust met een luidspreker waardoor een bewaker van afstand kan communiceren met degenen die in beeld zijn. In Middlesbrough (Engeland) heeft men bijvoorbeeld sprekende bewakingscamera’s geïnstalleerd, om zo direct te kunnen communiceren met overtreders en deze te berispen.

Wet- en regelgeving voor camerabewaking
Het doel van camerabewaking is het beschermen en bewaken van personen en eigendommen. De eigenaar van een gebouw of een gebied mag camera’s ophangen, mits de aanwezigheid van de camera’s noodzakelijk is voor het doel, kenbaar is (informatiebordjes), proportioneel (in verhouding tot het probleem) en subsidiair (middel niet erger dan de kwaal). Er is in Nederland geen aparte wet voor camerabewaking. Wel zijn er diverse wetten en regels waar de eigenaar van het camerasysteem aan moet voldoen. De belangrijkste daarvan zijn het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
[ WIKI Link : http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens ] waarin is vastgelegd dat cameratoezicht noodzakelijk, kenbaar, proportioneel en subsidiair moet zijn. Daarnaast geldt de Wet bescherming persoonsgegevens als er beelden worden vastgelegd waarop personen herkenbaar zijn. Er is geen handhavende instantie of toezichthouder die controleert of eigenaren van bewakingscamera’s zich aan de regels houden. Het College bescherming persoonsgegevens is weliswaar de instantie die toezicht houdt op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens, maar in de meeste gevallen komen eigenaren in aanmerking voor het vrijstellingsbesluit. Dat houdt in dat – mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals zorgvuldige omgang met de beelden en een beperkte bewaartermijn – geen melding hoeft te worden gedaan van het camerasysteem.

Peelland Telecom heeft ruime ervaring in het leveren van camera oplossingen aan diverse sectoren en werkt uitsluitend met de hoogste kwaliteit producten om een optimale kwaliteit te kunnen garanderen.  

Heeft u vragen of wilt u advies neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen u graag!